استقرار تاکسی خطوط در ایستگاه گلشهر جهت تسریع رفت و آمد ساکنین شهید باقری و نواب صفوی-[ ۱۳۹۶/۱۰/۴]
استقرار تاکسی خطوط در ایستگاه گلشهر جهت تسریع رفت و آمد ساکنین شهید باقری و نواب صفوی
استقرار تاکسی خطوط در ایستگاه گلشهر جهت تسریع رفت و آمد ساکنین شهید باقری و نواب صفوی
تبریک جناب مهندس فیروزی سرپرست شهرداری باهیات همراه وجناب سرگرد بخشنده بمناسبت هفته حمل ونقل-[ ۱۳۹۶/۱۰/۴]
تبریک جناب مهندس فیروزی سرپرست شهرداری باهیات همراه وجناب سرگرد بخشنده بمناسبت هفته حمل ونقل
تبریک جناب مهندس فیروزی سرپرست شهرداری باهیات همراه وجناب سرگرد بخشنده بمناسبت هفته حمل ونقل
تقدیروتشکر از رانندگان بمناسبت هفته حمل ونقل-[ ۱۳۹۶/۱۰/۴]
تقدیروتشکر از رانندگان بمناسبت هفته حمل ونقل
تقدیروتشکر از رانندگان بمناسبت هفته حمل ونقل
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :