نرخ جدیدکرایه تاکسی بهشهربامجوزاستانداری مازندران-[ ۱۳۹۶/۸/۱۶]
نرخ جدیدکرایه تاکسی بهشهربامجوزاستانداری مازندران
نرخ جدیدکرایه تاکسی بهشهربامجوزاستانداری مازندران
جلسات ماهانه نمایندگان خطوط تاکسی بهشهر-[ ۱۳۹۶/۸/۱۶]
جلسات ماهانه نمایندگان خطوط تاکسی بهشهر
جلسات ماهانه نمایندگان خطوط تاکسی بهشهر
برگزاری همایش رانندگان سرویس مدرسه -[ ۱۳۹۶/۷/۱۸]
برگزاری همایش رانندگان سرویس مدرسه
برگزاری همایش رانندگان سرویس مدرسه
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :